Tunge Östra Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Kontakta gärna Astor Johansson eller någon annan styrelsemedlem med tips om vad som bör finnas med här på hemsidan. Det går också bra att använda den här vägen att kontakta styrelsen med synpunkter och frågor.

E-post till Astor Johansson

Postadress

Tunge Östra Samfällighetsförening
Panncentralen – Skrivarevägen
442 50 YTTERBY

Meddelanden

Meddelanden till föreningens styrelse kan lämnas
till någon i styrelsen eller läggas i föreningens
brevlåda vid panncentralen.

Styrelse 2017

Ordförande

Astor Johansson N14

Ledamöter

Berit Holmberg R12

Anna Samuelsson S68

Fritz Mellqvist R11

Jessica Högman F6

Suppleanter

Lars-Inge Karlsson S66

Pia Loman Jansén S23

Utanför styrelsen tjänstgör
Kjell-Åke Solvinger som
kassör.

Styrelse, Delsamfällighet 3

Hanna Björk R9

Jessica Högman F6

Martina Olsson F11

Styrelse, Delsamfällighet 4

Jerker Jonsson N17

Astor Johansson N14

Eva West N6

Suppleanter:
Fredrik Johansson N2

Thomas Lachonius N16