Förutom till samfällighetsföreningen kräver länsstyrelsen att fastigheterna är anslutna till Ytterby vägförening. Denna förening svarar för underhåll och snöskottning på de allmänna vägarna i området. Observera dock att vissa gångvägar hör till samfälligheten.

Se vidare vägföreningens hemsida.