Panncentralen är numera omvandlad till "värmecentral". Inkommande hetvatten från fjärrvärmenätet passerar en värmeväxlare. Vårt cirkulerande radiatorvatten och varmvatten är inkopplat på värmeväxlarens sekundärsida. Astor Johansson* svarar för att systemet levererar värme och varmvatten till de anslutna fastigheterna. Däremot har han inget ansvar för anläggningarna i de enskilda fastigheterna.

De gamla oljepannorna på bilden används inte längre.