Månadsavgifterna betalas i förskott, ungefär som preliminär skatt. Vilken din slutliga månadskostnad blir, beror på dina förbrukningssiffror, och på föreningens övriga kostnader. Slutligt besked får du varje år i samband med kallelsen till årsstämman (vanligen i april).

Betalning via din internetbank går givetvis bra, men du kan också få en speciell bankgiroblankett. Lägg då en lapp i föreningens brevlåda, så ordnar kassören detta. OBS! Du kan inte längre betala till vårt postgiro, på grund av kraftigt höjda avgifter har vi stängt vårt postgirokonto.

Viktigt! Glöm inte att varje månad notera vad din värme- och varmvattenmätare visar. Detta är viktigt för att du och vi ska upptäcka om din mätare stannat. Vid mätarfel blir vi tvungna att skatta din förbrukning vilket är svårt att få helt rättvist.

Kontonummer

Ordinarie månadsavgift till huvudsamfälligheten:

Bankgiro: 412-1448

Avgifter till Radhusföreningen, f.d. Delsamfällighet 2:

Gäller hyrda parkeringsplatser och garage. Avgiftens storlek får du besked om direkt från Radhusföreningen.

Bankgiro: 132-1249

Aktuella avgifter fr o m
inbetalningen för juli 2015

Fogdevägen  2500:-

Rättarevägen  2500:-

Skrivarevägen udda   2100:-

Skrivarevägen jämna  1700:-

Nämndemansvägen udda  2100:-

Nämndemansvägen jämna  2050:-