Gemensam utrustning

Föreningen har köpt in vissa verktyg och maskiner som får användas av medlemmarna. Aktuell lista finns på anslagstavlan i panncentralens källare.

Några exempel:

  • Gräsmatteluftare, bensindriven
  • Kompostkvarn
  • Stegar (5,5 m, 8 m)
  • Häcksax
  • Tapetbord
  • Högtryckstvätt. Tillbehör för avloppsrensning finns
  • Rensband för avloppsrensning
  • Bord och stolar

Vid lån av utrustning

Kontakta Astor Johansson* (Tillfällig ersättare för Astor Johansson: se anslag i källaren.) Boka gärna i god tid. Lånad utrustning kvitteras och återlämnas enligt överenskommelse. Lämna ej vidare till grannen utan föregående bokning och kvittens.