Inom huvudsamfälligheten finns två delsamfälligheter, med separata styrelser, som svarar för samordning av visst underhåll. Tidigare fanns en tredje delsamfällighet, som numera ersatts av en egen förening: Skrivarevägen Radhus Samfällighetsförening ("SRS"), med egen styrelse.

Delsamfälligheternas omfattning

  • SRS: Skrivarevägen jämna nummer, 2–78
  • Nr 3: Fogdevägen, Rättarevägen
  • Nr 4: Nämndemansvägen, Skrivarevägen udda nr 1–27

Delsamfälligheternas uppgifter

Underhåll av:

Delsamfällighet nr:

Dräneringar

SRS, 3, 4

Gångvägar

SRS, 3

Lekplatser

3

Yttertak och fasader, garage

SRS