Områdets bastu står till de boendes förfogande. Tider: Se anslag på bastudörren. Bastu med familjen kan bokas.

Bastuaggregatet startas och stoppas automatiskt av ett tidur. Nyckel till källaren där bastun och tvättstugan ligger ska finnas hos alla fastighetsägare.


Normalt klarar man sig utan ytterkläder i bastun.