Att tänka på vid ägarbyte

  • Meddela styrelsen att ägarbyte har skett, helst skriftligt i brevlådan, eller via e-post.
  • Läs av alla värme-, vatten- och elmätare och anteckna värdena.
  • Tänk på att den nya ägaren blir betalningsskyldig för hela året vid nästa årsavräkning. Det är därför viktigt att avtala om hur detta ska regleras i efterhand mellan er och den nya ägaren.
  • Varje år, i april, får varje fastighet en slutavräkning jämförbar med slutskattebeskedet. Den avser avvikelsen mellan preliminärt inbetalad månadsavgift (lika för alla med samma hustyp) och verklig kostnad för egen förbrukning av värme och varmvatten samt föreningens gemensamma kostnader under föregående kalenderår. En del får pengar tillbaka, andra måste betala in mer. Slutavräkningen sänds alltid till, och ska betalas av den som är ägare när avräkningen är klar, vanligtvis i mars-april. Det kan röra sig om några tusenlappar plus eller minus. Man bör, när husköpet görs upp, avtala om hanteringen av dessa summor. Det är viktigt att läsa av mätarna på tillträdesdagen om man vill kunna räkna ut en rättvis fördelning.
  • Enklast är att vid försäljningen avtala om att nya ägaren står för hela summan, och anpassa försäljningspriset. Den som läser av mätarna varje månad får en bra bild av sin förbrukning, vilket kan vara till hjälp om ägarbytet sker under året.