Om ni låter utföra rörarbeten som kan innebära att radiatorsystemet delvis tappas på vatten, är det viktigt att meddela detta till Astor Johansson, så att han kan bevaka nivån i expansionstanken i panncentralen.