1 juli 2015 höjdes månadsavgifterna till huvudsamfälligheten Tunge Östra. Priset för fjärrvärme stiger men dessutom har vi drabbats av reparationskostnader på grund av skadade rörsystem.

Våra fastigheter börjar bli gamla och det gäller ju även våra gemensamhetsanläggningar. Så reparationer och renoveringar är något som vi måste räkna med. Du hittar aktuella avgifter här.