Välkommen till Trumpetgatans Samfällighetsförening

Trumpetblommor
iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Information till nyinflyttade

När vi får nyinflyttade medlemmar skall följande överlämnas av den styrelsemedlem som bor på samma stickgata som den/de nyinflyttade:

  1. Information till oss på Trumpetgatan 2019-06-02.pdf
  2. Stadgar Samfh Trg (2013).pdf
  3. Information till gatuansvarig (se längre ned på sidan)
    - Arbetsuppgifter för gatuansvariga
    - Förtydligande Gatuansvarig klippning
    - Tydliggörande sandingsansvarig (ovan- eller nedsida)

 

Gatuansvariga

Gatuansvariga/sandningsansvariga för 1 år (2020-21)
Notera att uppdraget gäller 1/6 till 31/5.

Trumpetgatan 1­-11   Hus 1
Trumpetgatan 13-­29 Hus 15
Trumpetgatan 31-­51 Hus 43
Trumpetgatan 53­-71 Hus 67
Trumpetgatan 2-­16   Hus 14
Trumpetgatan 18-­32 Hus 26
Trumpetgatan 34­-48 Hus 40

 

Arbetsuppgifter för gatuansvariga på Trumpetgatan 2020

Förtydligande klippning grönområden för gatuansvariga 2020

Sandningsområde udda husnummer

Sandningsområde jämna husnummer