Välkommen till Trumpetgatans Samfällighetsförening

Trumpetblommor
iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Postadress

Trumpetgatans Samfällighetsförening,
Trumpetgatan, 871 61 Härnösand

Mailadress: trumpetgatans_samfallighet@outlook.com

 

Styrelse 2021

Ordförande
Berit Edbladh, nr 41

Sekreterare
Eva Melander, nr 3

Kassör
Kerstin Rehnberg, nr 65

Vice ordförande
Wanda Kintopf, nr 22

Ledamöter
Berit Edbladh, nr 41
Eva Melander, nr 3
Wanda Kintopf, nr 22