Välkommen till Tristans Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Ordförande
Lars-Erik Ljungberg
tel: 072-235 60 35
e-post: tor.lars.erik.ljungberg@gmail.com

Ansvariga för kvartersgården

Kontaktpersoner för lån av kvartersgården:

Börje Holm, 139
tel: 073-024 55 19
e-post: borje.holm48@gmail.com

Ann-Marie Ljungberg, 219
tel: 073-597 09 20
e-post: ljungbergannmarie@gmail.com