• Det blir möjligt att låna kvartersgården från och med 29 september - om inte smittoläget försämras!!! Kontakta våra kvartersgårdsansvariga, i första hand Börje Holm, i andra hand Ann-Marie Ljungberg. Se deras kontaktuppgifter under Kontakt på denna hemsida.
  • Höstens städdag är bestämd till lördagen den 13 november.