Tranmå Samfällighetsförening

Välkommen till Tranmå Samfällighet i Jonstorp nordvästra Skåne. Vi är 28 fastigheter som gemensamt äger våra gårdar och carports/garage. Syftet med samfälligheten är att förvalta våra gemensamma anläggningar.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Tranmå Samfällighet leds av en styrelse som träffas 3-4 gånger per år.  Styrelsen består av en ordförande, vice ordförande/kassör och sekreterare samt ledamöter och suppleanter.

Deltagarna i styrelsen är medlemmar av Samfälligheten. Styrelsearbetet fördelas genom en turordningslista där varje fastighet sitter i styrelsen under 2 år med rullande schema inom gården. Fn har vi valt att ha ordförande och kassör som fasta poster. 

Vill du komma i kontakt med styrelsen kan du nå oss på xxxx@xxxx.xx. Vill du nå din gårdsrepresentant kan du se vem det är i senaste årsprotokollet under fliken Dokument. OBS Du behöver logga in som medlem  för att komma åt fliken.