Tranbärets Samfällighetsförening

Vi är en samfällighetsförening i Västervik med 32 medlemmar

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Välkommen till Tranbärets samfällighetsförening

Området

Samfälligheten som byggdes 1974, består av fristående hus och radhus, sammanlagt 32 fastigheter, samtliga med garage i länga. Centralt i området finns en lekplats, som renoverades 2019. I samfälligheten ingår mark med träd och buskar, gräsytor och förbindelseleder.

Skötsel av den samfällda marken

Två gånger per år, vecka 42 och vecka 15 ska varje fastighet delta i städdagar av området. Ett tillfälle inte bara för att städa upp området utan också för gemenskap med grannar.
Gräsklippare finns till förfogande för skötseln av den samfällda marken. Kontakta någon i styrelsen för ytterligare information.
Nyckel till förrådet och garagen finns i nyckelskåp på garagegaveln. Kod till skåpen fås av ordförande eller någon av styrelsens medlemmar. I förrådet finns bland annat stege, gräsklippare och skottkärra som vi alla kan låna. När du har lånat något från förrådet är det viktigt att återställa och göra rent redskapen innan du ställer tillbaka dem.

Ordningsregler

För allas trevnad och säkerhet har samfälligheten på årsstämman beslutat om några ordningsregler när det gäller parkering för boende såväl som besökande. Varje fastighet har tillgång till en parkeringsplats och ett garage. Parkering är endast tillåtet på angiven plats. Ingen parkering av fordon är tillåten på samfällighetens gångvägar eller gräsytor. Biltrafik inom området är endast tillåtet för av- och pålastning.
Tänk på att det finns lekande barn inom området och det kan vara dålig sikt mellan husen, så håll hastigheten nere.
Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen på samfällighetens hemsida. Skicka e-post, knacka på eller ring någon av oss om du har frågor.
Vi har också en gemensam grupp på Facebook där vi kan kommunicera med varandra om det som rör samfälligheten, som en sorts digital anslagstavla. Sök på Samfälligheten Tranbäret eller följ länken: Samfälligheten Tranbäret på Facebook

 

Kom ihåg:

 

 

_____________________________________________

  • Ordförande  Helle Holton-Jørgensen
  • Kassör         Göran Nilsson
  • Sekreterare Cindy Johansson