Välkommen till Toppens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om föreningen

Denna etapp av Kv Mässan byggdes 1978 till 1979 och fastigheterna var klara för inflyttning under september 1979.

Det finns 47 fastigheter av fyra olika hustyper i vår förening, vilken också innehåller ett sophus/undercentral, en kvarterslokal samt fyra garagelängor.

Våra stadgar beviljades och registrerades av länsstyrelsen 1981-03-10.

Bilagan innehåller också Anläggningsbeslut och beteckningar på fastigheterna i Kv Mässan.

Viktig information

Mer information om föreningen hittar du här.