Svallets Samfällighetsförening

Välkommen till föreningens hemsida! Här publicerar styrelsen löpande information om det som är aktuellt inom föreningen.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt -styrelse

Ordförande

Niklas Sjögren
Källmossvägen 58
138 36 Älta
Mobil: 070-557 59 85
E-post: niklas.g.sjogren@icloud.com 

Sekreterare

Klas Lindberg
Källmossvägen 54
138 36 Älta
Mobil: 070-854 03 00
E-post: lindbergklas@hotmail.com 

Kassör

Katja Khaliq
Källmossvägen 44
138 36 Älta
Mobil: 070-600 95 91
E-post: katja.khaliq@scansovab.se 

Suppleanter

Peter Ströbaek
Strålsjövägen 53
138 36 Älta

Ester Westblom
Källmossvägen 48
138 36 Älta