Strömmens Samfällighet i Marks kommun

Välkommen till Strömmens fritidsområde! Vårt område ligger vackert mellan Sandsjön och Öjasjön utanför Torestorp i Marks kommun. Föreningen har tre gemensamhetsanläggningar: En för vägaroch grönområde samt två för vatten och avlopp. Grönområdet består mest av skog där finns flera vandringsleder. En led går vackert utefter Öjasjön. Vid Öjasjöns strand finns möjlighet att ha båt. Möjlighet till bad och fiske finns.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.