Strömmens Samfällighet i Marks kommun

Välkommen till vår hemsida

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

 

Getaforsen

Strömmens fritidsområde ligger i Torestorp, Marks kommun, ca 85 km Sydsydväst Göteborg, beroende på vilken väg man åker. Närmaste centralort är Kinna, ca 20 km från Strömmen. Affärer, restaurang, apotek, bank, systembolag, m.m. finns i Kinna. Närmaste mataffär finns i Älekulla ca 8 km från Strömmen. Matbutik finns också i Öxabäck ca 10 km från Strömmen. Området ligger således avskilt. Det finns inga genomfartsvägar i området vilket betyder att det inte förekommer annan trafik än den som behövs för transporter till och från fastigheterna. Det gör att området är mycket barnvänligt.
Strömmens samfällighetsförening består 81 fastigheter. Dessa är uppdelade i tre gemensamhetsområden GA1-vägar och grönområden, GA2-vatten och avlopp, GA3-vatten och avlopp. Att det finns två gemensamhetsområden beror på terrängen i området.
I och med att du bor i en samfällighet med gemensamma anläggningar förbinder du dig också att följa områdets regler, samt att delta i gemensamma aktiviteter.
Grönområdet består mest av ett skogsområde med flera leder och stigar för promenader och utflykter. Området gränsar i söder och till Getaforsen och i öster till Öjasjön. Det är väldigt kuperat. Höidskillnaden mellan den högst belägna fastigheten och Öjasjön är ca 150 m. Det finns möjlighet till bad och fiske i Öjasjön. I områdets norra del vid Öjasjön finns en populär badplats. Vid Sandsjöns östra strand finns en kommunal badplats.