Storskrakens-Lunnefågelns samfällighetsförening

Välkommen till Storskrakens-Lunnefågelns samfällighetsförening i Oxelösund

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Genväg: Dokument

 

2022-06-19: Mötesprotokoll

Prototkoll från det konstitureande styrelsemötet 2022-06-14 är uppladdat i dokumentarean

 

2022-06-07:  Varning!

Natten mot den 6:e juni var det inbrott i en bil på en parkering på Skrakvägen.
Var uppmärksamma på rörelser runt parkeringarna, ställ helst in bilarna i garaget.

Styrelsen

 

2022-05-18: Protokoll från styrelsemötet 2022-05-10 och årsmötet 2022-05-12 finns i dokumentarean

 

2022-04-22: Containern är på plats

Vår Container står på spolplattan vid Skrakvägen, och kommer att stå där i cirka 6 veckor framåt.
OBS! Det får endast slängas trädgårdsrens i containern. Grenar får vara max 10cm i
Diameter (grövre grenar körs till ristippen på Sundavägen).

ABSOLUT FÖRBJUDET
att kasta plastsäckar, plastpåsar, kartonger, eller skräp från garage- eller förrådsrensningar.

Styrelsen

 

2021-06-15: Information från styrelsemöte
Sophantering! OBS, det är endast tillåtet att slänga hushållssopor och matavfall i samfällighetens bruna respektive gröna sopkärl. Plast, kartong, glas, tidningar etc ska lämnas till återvinning vid kommunens återvinningscentraler.
/Styrelsen