Stormvägens samfällighetsförening

Välkommen till Stormvägens radhus samfällighet - ett trivsamt område med närhet till det mesta!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Samfälligheten ligger på Björkskatan i Luleå och omfattar fastigheter med udda nummer på Stormvägen 9-309. Antalet fastigheter är 150. Inom gångavstånd finns skola och förskolor, idrottsanläggning, matvaruaffär och bibliotek. I närheten finns också friluftsanläggningen Ormberget med slalombacke, skidspår m m vintertid och motionsspår sommartid.

Samfälligheten ansvarar för gemensamma anläggningar inom området - vatten och avlopp, belysning, gångvägar, parkeringar, garage, motorvärmare, lekplatser, centralantenn och grönområden. Förvaltningen drivs av en förening. Du som köper en fastighet i samfälligheten blir automatiskt medlem i föreningen och betalar en avgift för att nyttja anläggningarna. För närvarande är avgiften 4000 kr per år.

Föreningen är välskött och har god ekonomi. 

Så här arbetar föreningen med GDPR

Styrelse

Föreningens styrelse väljs av årsstämman. Styrelsen sammanträder en gång i månaden med undantag av juli månad.

Styrelsens uppdrag
Styrelsen förvaltar samfälligheten och föreningens tillgångar. Styrelsen sköter föreningens bokföring och lämnar förvaltningsberättelse som visar verksamhet och ekonomi till årstämman. 

Ledamöter
Daniel Sundberg, ordförande
Rebecca Eriksson
Rolf Laine
Håkan Tornberg
Magnus Johansson
Karolina Parding
Tina Slättholm

Revisorer
Doris Nyberg
Bo Fjellström
Harry Viklund, suppleant

Valberedning
Lars Sjöberg, sammankallande
Anna Sunna
Malin Correia

Vill du veta mer? Kontakta styrelsen: stormvagensstyrelse@gmail.com

 

 

Senast uppdaterad 2021-08-17