Parkeringar och trafik

Kör in bilen i garaget! Då slipper vi en del av parkeringsproblemen. OM du måste stå efter vägen - parkera inte direkt vid utfarten från parkeringarna eftersom sikten kraftigt begränsas.

Regler

Fordonstrafik är inte tillåten inom området

Undantaget från regeln är endast för i- och urlastning. Det är därför inte heller tillåtet att köra längs gångvägarna för att parkera på den egna tomten. Generellt måste biltrafiken minimeras, inte minst för att våra barn ska kunna vara trygga på området.


Parkering endast på markerade platser

Parkering får endast ske på markerade platser på Östra och Västra parkeringsplatserna. Gästparkering under vardagar gäller högst 12 timmar. Dag före helgdag och helger finns ingen tidsbegränsning.

På de platser som vintertid fungerar som snöupplag är parkering tillåten mellan den 1 april och 31 oktober.

Det innebär att det inte är tillåtet att parkera på grönområden, vid lekplatserna, vid husgavlar eller på och vid gångvägar. Framkomligheten för utryckningsfordon och snöröjning får inte begränsas. Det är också är en trivselfråga att ha ett bilfritt område.

Tillfälligt parkeringstillstånd

Tillfälligt parkeringstillstånd kan begäras vid behov, t ex när du anlitar hantverkare. Se till att de inte parkerar på gångvägarna längre än nödvändigt – när de inte behöver direkt tillgång till sina bilar ska de köras undan till lämplig plats.


Föreningen anlitar vaktbolag

Enligt beslut på årsstämman anlitar föreningen vaktbolag för att säkerställa att reglerna följs, för närvarande Securitas. De ansvarar för skyltning, kontroll och bötesfällning.


Avgifter för felparkering

Bötesbeloppen följer kommunens taxa, för närvarande:
• 500 kronor vid parkering utanför markerade platser.
• 350 kronor på markerade platser.

Gäller parkering otillåten tid, eller parkering utanför tillåten datumintervall på platser som vintertid fungerar som snöupplag.

 

Parkering längs vägen

Det är vanligt att parkera längs själva Stormvägen, och detta är tillåtet. Även om det är utanför samfällighetens område eller ansvar vill vi tipsa om att inte parkera så att någon del av bilen är utanför asfalten, för detta räknas som otillåten parkering och ger böter.

 

Senast uppdaterad 2021-08-17