Medlemsavgifter


Samfällighetsavgift

Avgift: 4 000 kronor per år
- 2000 kr betalas senast 30 april
- 2000 kr betalas senast 31 oktober

 

Motorvärmare

Hyra: 175 kr/kalendermånad

För 1 januari - 30 juni: betalning senast den 31 oktober.
För 1 juni - 31 december: betalning senast den 30 april påföljande år.


Elförbrukning motorvärmare och garage

Kostnad: 1,44 kr/kWh.

Mätarställning avläses och inlämnas senast 30 juni.
Betalas senast 31 oktober tillsammans med ordinarie samfällighetsfaktura.


Husvagnsplats

Hyra: 1050 kr/år
Betalas senast 30 april.


Kabel-TV

Kostnad: 460 kr per år.
Betalas senast 30 april.


Försenad betalning

Påminnelse sker 10 dagar efter förfallodatum.
Förseningsavgift: 60 kronor
Efter påminnelsen: betalning inom 15 dagar.

Om du inte betalar inom 15 dagar efter påminnelse lämnar föreningen  ansökan om utmätning till kronofogdemyndigheten. Kostnader för ansökningsavgifter tillkommer


Vid ägarbyte

Samfällighetsavgift och kabel-TV betalas av den som står som ägare av fastigheten vid betalningstillfällena (april och oktober). Eventuell fördelning av kostnaderna sker mellan köpare och säljare.


Medlemsavgiften täcker kostnaderna för:

  • Skötsel och underhåll av samtliga anläggningar - garage, lekplatser osv
  • Försäkringar
  • Snöröjning och sandning
  • Belysning
  • Sophämtning, endast själva hämtningen. (Medlemmarna betalar tömning av kärlen samt grundavgift för sophantering som alla kommuninvånare gör)
  • TV
  • Avsättning av medel för framtida underhåll

 

Tack vare våra gemensamma arbetsinsatser kan avgiftens storlek hållas nere!

 

 

Senast uppdaterad 2021-08-17