Digitala tjänster för medlemmarna

Enklare att rapportera elavläsning och flyttinformation till styrelsen

Elavläsning

En gång om året ska medlemmarna läsa av sin elförbrukning. Avläsningen görs under juni månad och skickas in senast den 30 juni. Ett mail med uppmaning att läsa av elförbrukningen skickas ut i början av juni.
Avläsningen rapporteras digitalt via ett formulär. I formuläret finns tre olika fält för avläsning, du fyller endast i fält som är relevanta för ditt hushåll.

Formulär för inrapportering av elförbrukning

Flyttinformation

När du ska flytta behöver styrelsen uppgifter om datum för avflyttning, din nya adress och nya ägare. Slutavläsning av el redovisas.

Formulär för flyttanmälan 

 

Senast uppdaterad 2021-08-17