Att låna och hyra

Föreningen har en del redskap som används för skötsel av den gemensamma anläggningen. Medlemmarna kan även låna eller hyra dessa.

 

Det här kan du låna

Stegar, skottkärra, häcksax, gräsklippare, m m finns i Östra förrådet.
För att låna nyckel till förrådet, kontakta någon av nedanstående:

Daniel Sundberg (nr 39)
Håkan Tornberg (nr 93)
Rolf Laine (nr 153)
Magnus Johansson (nr 291)
Rebecca Eriksson (nr 51)
Tina Slättholm (nr 61)
Karolina Parding (nr 27)

När du lånat gräsklipparen: Rensa bort gräs från knivarna och tanka gräsklipparen. Bensindunkar finns i garaget. Meddela styrelsen om någon av bensindunkarna är tomma.

Tidsgräns för lån av gemensamma verktyg och gräsklippare är ej bestämd, men det är viktigt att inte låna någonting för länge eftersom det är alla boendes rätt att nyttja dessa saker. Helst bör det som lånats återställas till förrådet inom ett dygn.

 

Det här kan du hyra

Släpvagn (öppet)

Hyrs ut via Susann Laine (nr 153), tel 070-3867789. 
Kostnad: 100 kr/dag och betalas i förväg via swish, nr 1234 882 007. För att få nyckeln ska du visa upp att du swishat pengarna. 
Om inte annat överenskommits skall släpet och nyckeln alltid återlämnas samma dag.

Partytält 3 x 6 m

Hyrs ut via Tina Slättholm (nr 61), tel 070-2609103.
Kostnad: 50 kr/dygn och betalas i förväg via swish, nr 1234 882 007. För att få tältet ska du uppvisa att du swishat pengarna.
Tältet får endast hyras av boende på området, och får endast användas på området. 

 

Viktigt när du lånar eller hyr

Meddela alltid om det är något som gått sönder av det du använt - du behöver inte stå för kostnaderna.
Exempelvis är det inte möjligt att köra stora mängder grus med samfällighetens släpvagn; den klarar helt enkelt inte av belastningen. Du som nyttjar gemensamma redskap måste vara aktsam.
Även om du inte blir ersättningsskyldig kan styrelsen besluta att sluta tillhandahålla vissa tjänster eller redskap, om det blir för kostsamt eller energikrävande pga skador.

 

Släpvagnen uthyrs ej vintertid

Av flera anledningar finns inte möjlighet att nyttja föreningens släpvagn vintertid. Under vintertid då släpvagnen inte uthyrs används släpförrådet till vintermagasinering av samfällighetens bänkar, bord, och blomlådor mm.

 

Senast uppdaterad 2021-09-26