Reglerna för gästparkeringarna ändras. Det kommer hädanefter endast vara tillåtet att parkera på Stormvägens gästparkeringar upp till 12 timmar i sträck utan att flytta bilen. Detta för att vi sett ett behov av att det egna nyttjandet av gästparkeringarna som boende, och lämna dom fria till faktiska gäster och hantverkare odyl, som saknar annan plats att parkera på området.

Vi boende har garage att tillgå, och många hur en extra parkeringsplats. Gästparkeringarna är till för gäster, både vinter och sommar.

Som tidigare är det fortfarande Securitas som kontrollerar och bötfäller, och ansvarar för skyltningen av parkeringsplatserna.

 

 

Senast uppdaterad 2021-08-26