Luleå Energi har under sommaren grävt på flera platser i området, för att ömsom felsöka och ömsom förnya fjärrvärme nätet. Samfälligheten har ingen egen del i detta, annat än att informera och finnas till hands vid frågor.

Luleå Energi har själva ansvar för att lägga igen marken och asfaltera ordentligt efter att de är klara.

 

 

Senast uppdaterad 2021-08-25