Extra årsstämma 2021 september

Pandemin förändrade mycket, inklusive vår samfällighets senaste årsstämmor. För att kunna avsluta år 2020 behandlas nu till slut de två motioner som inkommit till tidigare årsstämma.

Extra årsstäma för Stormvägens Radhussamfällighet hålls 26 september kl 18:00 utomohus, vid Östra Lekplatsen.

Se nedan, samtliga möteshandlingar för mötet:

 

Extra Årsstämma 2021 Kallelse A4.docx

Dagordning Extra Årsstämma 2021 September.docx

Motion Jimmy Landström.docx

Motion, Tersius Venter.docx

Styrelsens motionssvar Vattenskada.docx

Styrelsens motionssvar Dagvattenbrunn.docx

 

 

Senast uppdaterad 2021-09-21