Spandelstorps Allé Samfällighetsförening

Välkommen till Spandelstorps Allé samfällighet!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Vår samfällighet består av 86 fastigheter med adress Författarevägen i Lyckeby, norr om Karlskrona. Medlemmarna i samfälligheten är alla vi boende i de 86 fastigheter som har adress Författarevägen. Området byggdes 1976 på mark som tidigare tillhört Spandelstorps gård. Vår gemensamma egendom är garage och parkeringar. Området har nära till kommunikation, skola, service och fina grönområden. Trivseln är hög och vi har en härlig blandning av åldrar och hushåll med och utan barn. Vissa personer har bott i området sedan det var nytt!

spandelstorp2019.jpg

Lite histora

Under 1600-talet bestod Spandelstorp av flera fria bondgårdar, som i början av 1700-talet sammanslogs av borgmästare Mattias Elers i Karlskrona. Enl en karta av 1751 framgår att gården redan då låg på sin nuvarande plats. Landshövdning Anders av Håkansson, som innehade gården 1771-1801, nybyggde den.

Huvudbyggnaden uppfördes 1781 av furutimmer på ekfot i två våningar på gråstensgrund, är panelad och gulmålad med vita knutar och fönsterfoder under tegeltäckt brutet tak.

Till Spandelstorp gård, hör en trädgård och en vidsträckt park. Genom egendomen, vilken å en sida begränsas av Afvelsgärde, å en annan sida av Hässle, sträcker sig en längre allé till huvudbyggnaden. Gården är belägen vid den natursköna väg som från allmänna landsvägen vid Lyckeby leder till Augerum.

Ägare:

1779 Landshövding Anders af Håkansson

<1820 Kronofogde Zackarias Crona

omkr.1831 Vice amiral Carl Reinhold Nordenskjöld

1896 Godsägare August Palmgren

1945 Edvin o Erik Palmgren

1958 Edvin Palmgren

1960 Edvin Palmgrens arvingar

1967 Karlskrona stadHistorik om gården hämtad från

http://www.spandelstorp.se/spandelstorp/Storp_hist_agare.htm

http://www.spandelstorp.se/spandelstorp/Spandelstorp.htm

Medlemsavgift

Aktuell avgift är 1500 kr vid 4 tillfällen under året, (6000:- /år) vilket är för att täcka kostnaden för vår gemensamma egendom (garage & parkering), samt drift av denna. Se mer info i årsmötesprotokollet från 180523 §12.

Årsmöte

En gång om året, i maj, har samfälligheten årsmöte/stämma. Kallelse till mötet läggs ut i brevlådorna, på vår hemsidan samt på anslagstavlan senast 14 dagar innan.

Till årsmötet har alla möjlighet att lämna in väl förberedda förslag på förändringar och förbättringar för vårt område.

När du flyttar

Ägarbyte anmäls till styrelsen, då ni talar om namnet på den nya ägaren/ägarna. Samfällighetsavgifter regleras mellan säljare och köpare. Kom i håg att informera den nya ägaren om vad som gäller att ingå i vår samfällighet.