Spandelstorps Allé Samfällighetsförening

Välkommen till Spandelstorps Allé samfällighet!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt -styrelse

Ordförande

Tommy Ekdahl, nr 65

Kassör

B-M Alexandersson, nr 27

Sekreterare

Mari Lax, nr 70

Suppleanter

Anders Larsén, nr 34

Charlotta Ringholm Jönsson, nr 5

Örjan Holmkvist, nr 92

Gatuombud

Det finns ett ombud för varje gata;

Gata 1   Magnus Nelson, nr 8
Gata 2   Mikael Skyllberg, nr 40
Gata 3   Richard Olsson, nr 46
Gata 4   Karin Willander, nr 68
Gata 5   Magnus Nilsson, nr 85