Parkeringsytorna kv.Rotholmen

Den 1 Juni påbörjas arbetet med att byta ut det befintliga stopplanket på den första parkeringen i kv. Rotholmen. Arbetet kommer att utföras av Bergfast och av medlemmar i föreningen.

Fästena till planket kommer att grävas upp och ersättas av betongfundament.

För att arbetet ska kunna genomföras så måste det vara tomt på parkeringen så därför införs det parkeringsförbud from den 31 Maj kl. 20:00 och tills arbetet är klart.