Arbeten inom området

Innan sommaren så kommer det utföras ett antal arbeten inom vårt område.

Arbetenena kommer att påverka framkomligheten och även innebära en viss störning ljudmässigt.

Det kommer att ske asfalterings arbeten i första hand i kv.Högholmen . Stolpar och plank på parkeringen i kv Rotholmen skall bytas ut och ett nytt farthinder skall monteras i kv.Jutholmen.