Gatubelysning

Elförsörjningen till både EL och Gatuljus sköts av Vattenfall.

Underhåll av Gatuljuset sköts av Vattenfall.

Elektriciteten hanteras av Kundkraft.se som inhandlar El av leverantör till lägsta pris.
 

Vi har två elavtal med Vattenfall. Ett för garagen & förråden och ett annat för gatubelysningen. 

Dessa (lampstolparna) betalar vi även service för till Vattenfall.

Elförbrukningen till förråd & stolpar är betydande och en stor del av våra utgifter.

Endast en av alla stolpar ägs av föreningen - den står på den lilla gångvägen vid hus 10.


Om det är fel på belysningen skall felanmälan ske till Vattenfall.

Vårt kundnummer är 10008 39716.

Gatubelysning - Anl-id: 735999100056752994
Förrådsbelysning - Anl-id: 735999100054902131

Felanmälan av trasiga gatulampor görs till vår kontaktman:
Conny Andersson, Vattenfall AB i Norrköping
conny.andersson2@vattenfall.com

Felanmälan av trasiga förråds/garagelampor görs till Styrelsen.