Skörpilen

Välkomna alla Skörpilare! Målet med vår hemsida är att snabbt och enkelt dela med oss av information till alla boende. Kom gärna med förslag på inlägg eller information som ni önskar att vi skall lägga upp på sidan.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Samfälligheten har till uppgift att förvalta gemensamhetsanläggningen Skörpilen.
Gemensamhetsanläggningen består av Va-ledningar, kvartersgårdar, garagelängor, parkeringsplatser, förrådsbodar, angöringsytor, gångvägar, utomhusbelysning, grönytor, lekplatser fibernät, mm.

Skörpilens samfällighetsförening bildades 1978, samtidigt som många andra samfälligheter i Hässelby. Föreningen består av 84 hushåll på Snårvindevägen 9-175 i Hässelby.

Samfälligheten med tillhörande medlemmar har också till uppgift att skapa en trivsam och säker miljö för de boende samt förvalta samfällighetens ekonomiska intressen efter bästa förmåga.