Välkommen Skogsklöverns Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

 

Styrelsen

Ordförande
Bo Styrsven
Svärdsliljevägen 71
bo.styrsven@gmail.com
08-38 49 25

Sekreterare
Jon Elfsberg
Svärdsliljevägen 87
jon.elfsberg@gmail.com
070-1708018

Kassör
Nils Lampa
Svärdsliljevägen 39
nilslampa6@gmail.com
073-9400552

 

Mail till föreningen: skogsklovern10@outlook.com