Snöskottning

Information från styrelsen

Avtal för snöskottning är tecknat med Peab och börjar gälla 15 november 2016.

Vi påminner om att det råder förbud mot tomgångskörning inom Stockholms stad.

För bilvärmning rekomenderas elvärmare som dessutom är billigare i drift.

 

Styrelsen