Välkommen till Sjöändans samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Just nu har vi ingen i styrelsen som har ansvaret för vår webbplats. För att följa Sjöändas aktiviteter och hålla dig uppdaterad i aktuella frågor hänvisar vi dig till vår Facebook-sida Sjöändan.  

Önskar du få information även via vår webbplats eller vill du istället ha aktuell information via mejl? Mejla gärna dina önskemål till vår ordförande Peter Svanberg, så att vi kan få en uppfattning hur informationsbehovet ser ut. 

Med vänlig hälsning,

Peter Svanberg, via styrelsen

Kontakt -styrelse

Ordförande

Peter Svanberg
Adress: Lindsjövägen 7
Mobil: 070-788 08 70
E-post: petersvanberg62@hotmail.com

Sekreterare

Lennart Andersson
Adress: Ensjövägen 1
Mobil: 073- 983 69 20
E-post: karl.lennart.andersson@gmail.com

Ledamöter

Ann-Sofi Westander
Ansvarig för badplatsen
Adress: Lindsjövägen 3
Mobil: 070-306 88 68
E-post: fiawestander@gmail.com

John Elliott
Ansvarig för båtplatsen
Adress: Ensjövägen 7
Mobil: 070- 716 59 40
E-post: john.elliott@demetech.com

Suppleanter

Christer Skoog
Adress: Aspsjövägen 1
Mobil: 070-766 73 67
E-post: nalle900-skoog@hotmail.se

Per Karlen
Ansvarig för samlingsplatsen
Adress: Gransjövägen 6
Mobil: 072-327 56 55
E-post: perkarlen1981@gmail.com

Kassör

Cathrin Ringborg
Adress: Gransjövägen 4
Mobil: 070-833 03 06
E-post: cathrin_ringborg@hotmail.com

Revisorer

Jenny Engstrand
Adress: Aspsjövägen 4
Mobil: 070-810 51 00
E-post: jenny.engstrand@gmail.com

Andreas Pettersson
Adress: Almsjövägen 1
Mobil: 073-708 19 49
E-post: andreas.pettersson@evry.com

Revisorssuppleant

Susanna Eriksson
Adress: Aspsjövägen 2
Mobil: 070-853 71 71
E-post: susanna_eriksson81@hotmail.com

Pumpansvariga

Christer Skoog
E-post: Aspsjövägen 1
Mobil: 070-766 73 67
E-post: nalle900-skoog@hotmail.se

Håkan Persson
Adress: Ensjövägen 2
Mobil: 070-092 11 97
E-post: hakan@sbadrift.se