Vårstädning i Sjöändan

Lördag 17 april 2021, kl. 10:00-13:00. Även i år får årets vårstädning smittskyddssäkert deltagande, då riskgrupper inte kan delta. Övriga som kan genomföra städning - utan smittspridningsrisk - är välkomna. Vi genomför städdagen i minskad omfattning.

​Det alla kan göra, och det kan förstås göras när som helst - inte nödvändigtvis på själva städdagen - är att rensa sina diken i anslutning till den egna fastigheten.
Detta som en förberedelse för en ny sommarvattenanläggning, som troligen kommer att förläggas i respektive fastighets dike.

Förberedelser: Båtar ska tydligt märkas med namn och telefonnummer inför städdagen.

I övrigt planerar vi att den 17 april göra följande:

BÅTPLATSEN

- Gångbryggan till båtbryggorna ska plockas upp.
- Rensa sly i området runt båtplatsen

BADPLATSEN

- Vi fortsätter arbetet med att försöka utöka gräsytan. Medtag kratta, yxa, såg, kofot och annat för att ta hand om stubbar och liknande.

SAMLINGSPLATSEN

- Ny Boulebollslåda ska byggas. Material kommer att finnas på plats.
Medtag snickeriverktyg.
- Sittbänkar ses över. Medtag snickeriverktyg.
- Slyröjning. Röjsåg medtages lämpligen för detta. 

MARKOMRÅDET MELLAN LINDSJÖVÄGEN OCH FASTIGHET THAL

- Slyröjning


Vi kommer till vårstädningen inte att hålla med någon förtäring, medtag därför egen dryck och tillbehör.


Med vänlig hälsning,

Styrelsen