Settra Samfällighetsförening

Välkommen till Settra Samfällighetsförening. Information om vårt område med kvarteren Bredsätra, Långsätra, Finnsätra och Brosätra.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Settra Samfällighetsförening

Kontakt

Här har du möjlighet att kontakta styrelsen angående frågor som rör föreningen eller webmastern angående frågor om hemsidan. Styrelsens e-postadress är:

Styrelsens sammansättning 2021-2022

*A =Alsätravägen S=Sätragårdsvägen


 
 Uppdrag Namn   Adress Telefon  
 Ordförande  Jan-Olof Lönnblom  S119

076-772 9014

 
 Sekreterare  Anne-Marie Johansson  S5

 

 
 Ledamot  Daniel Poohl

A 68

 
 Ledarmot

Wilhelm Tunemyr

 

S213

 

 
 Kassör  Carola Mertner

S47

 

 
 Ledamot

Ghassan Albeny

S129

ghassan.albeny@settra.se

 
 Ledamot  Carl-Gustaf Werner

A160

070-528 3100

cgw@settra.se

 
 Ledamot  Isabelle Alwall

 S147

 

 
  Suppleant

Petros Tesfu

A48

 

 
  Suppleant  Kristofer Gren

 S21

 

 
Kvartersrepresentanter:
 • S1-99 (Bredsätra 1) – Carola Mertner, S47
 • S101-175 (Bredsätra 2) – Isabelle Alwall, S147
 • S189-229 (Långsätra) – Wilhelm Tunemyr, S213
 • A4-76 (Finnsätra) – Daniel Poohl, A68
 • A80-160 (Brosätra) – Carl-Gustaf Werner A160
 
Fördelning av ansvarsområden
 • Panncentral/Värme/Energistatistik – Carl-Gustaf
 • Vatten/Dagvatten/Avlopp - Ghassan
 • Hemsida/Kommunikation - Kristofer
 • Kabel TV/Internet - Daniel
 • Lekplats - Carola
 • Trädgård - Isabelle
 • El/Belysning - Ghassan
 • Sophantering- Wilhelm
 • Trafik/Parkering /snöröjning– Daniel
 • Garage – Petros
 • Grannsamverkan – Petros Tesfu
 • Verktygsansvarig- Wilhelm
 • Ordförande - Jan-Olof
 • Kassör - Carola
 • Sekreterare /Medlemsregister - Anne-Marie