Information om sopor och åtgärd vid stopp i sopbehållaren

Behållare för hushållssopor, pappersåtervinning och glasåtervinning finns på följande adresser: 1. Vid infarten till Sätragårdsvägen 1-99 - hushållsavfall, tidningar & broschyrer. 2. Vid Sätragårdsvägen 177 (panncentralen) - hushållsavfall, tidningar & broschyrer, glas. 3. Mitt emot Sätragårdsvägen 207-209 - hushållsavfall, tidningar & broschyrer. 4. Vid infarten Alsätravägen 4-76 - hushållsavfall, tidningar & broschyrer, glas. 5. Mellan garagelängorna vid Alsätravägen 78-160 - hushållsavfall, tidningar & broschyrer.

Om någon av behållarna är full eller trasig, så gäller att du måste gå med soporna till någon av de andra behållarna i området (enl. ovan). Sopor får under inga omständigheter ställas bredvid behållaren, eftersom det drar till sig råttor och fåglar. Det är inte heller tillåtet att pressa ned sopsäckar fyllda med sopor i nedkastet. Detta orsakar stopp.
Släng därför en soppåse i taget (motsvarande en vanlig bärkasse). Anmäl via mail eller telefon till styrelsen om du upptäcker en trasig eller full behållare.

Stopp i nedkastet till sopkärlet
Eftersom vi i området inte har någon som är särskilt avlönad eller dedikerad för att städa vid sopbehållarna, eller för att åtgärda om det blivit stopp i nedkastet, så vill vi uppmana dig att för det första inte ställa sopor vid sidan av behållaren, och dessutom, om du ser att det är stopp i nedkastet, försöka att åtgärda det. Vi behöver alla hjälpas åt för att hålla vårt område rent, prydligt och funktionellt

För att åtgärda stopp i nedkastet
När man öppnar locket till sopbehållaren så fälls en platta upp, där skall du ställa din soppåse. När du stänger locket till nedkastet fälls plattan ned och soppåsen hamnar nere i behållaren. Om man försöker pressa ned en stor sopsäck kan det hända att den fastnar mellan plattan och väggen på nedkastet och det blir stopp. Stopp i nedkastet åtgärdas genom att först och främst tömma nedkastet genom att plocka upp de soppåsar/säckar som finns i nedkastet. Sedan att med hjälp av kvastskaft eller liknande försöka trycka ned den påse eller säck som fastnat. När stoppet är borta släng de soppåsar som du plockat upp ur röret. Lyckas inte dessa åtgärder anmäl till styrelsen, så får vi se om vi kan åtgärda stoppet.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.