Instruktion för avstängning och påställning av värmesystemet

För att spara så mycket energi som möjligt under den tid av året när inget uppvärmningsbehov finns rekommenderar vi att man stänger av värmen helt under sommaren. Detta sker på följande sätt, se också bilderna

 

 1. För er som har handreglering gäller följande:
  Stäng av cirkulationspumpen med huvudströmbrytare.
  Stäng de två röda kranarna till radiatorkretsen först returen sen framledningen.

 2. För er som har den gamla analoga typen av automatisk reglering gäller följande:

  Stäng av automatregleringen (Vrid längs till vänster på det stora vredet). Vänta till shuntmotorn har stängt helt.
  Stäng av huvudströmmen till cirkulationspumpen.
  Stäng de 2 röda kranarna till radiatorkretsen.

 3. För er som har den nya digitala automatregleringen:

  Stäng av med avstängningsknappen.
  Stäng av huvudströmmen till centralenheten samt cirkulationspumpen. Stäng de två röda kranarna till radiatorkretsen.
 4. Mest viktigt att stänga av är för de hus som har handreglering. De andra sköter ju sig själva i stort sett men de blir lurade av låga nattemperaturer och drar i gång värmen fast det troligtvis inte behövs. När värmen är avstängd tar det alltid lite längre tid att få varmvatten än när den är på.
 5. Påsättning av anläggningen i höst:

  Se till att cirkulationspumpen står i läge 3 vid start.

  Öppna först den röda kranen till framledningen sen den röda kranen till returen. Slå på strömmen den vita lådan.

  Vid gamla typen av automatregelring ställ vredet på sol.
  Vid den nya typen slå på strömmen på centralenheten . OBS den kan ha tappat minnet då måste den konfigureras .

  Sätt tillbaka cirkulationspumpen till samma läge som den stod på när ni stängde av.

  Våra pumpar går på övertid så startar den inte måste den troligtvis bytas ut De hörs om den går särskilt om den står i läge 3.

  Se bild nedan
  Kontrollera noga att det inte läcker någonstans

  imagex3p.png

  Den högra kranen är framledning. Den vänstra är returledning. För att stänga vrid båda kranar till horisontellt läge se instruktionen ovan.

  image1y64.png

  Den högra ratten vrids till vänster då är den avstängd när shunten har stängt kan man stänga av huvudströmbrytaren den vita lådan med en svart spak på höger sida. Vid drift rekommenderar vi att man inte använder sig av nattsänkning sätt ratten på SOL så blir det bara dagdrift. Den röda pluppen skall stå på solen och den grå på ca 1,25 så får man ca 20 grader inomhus. Finjustering i de olika rummen sker med termostaterna på elementen.

  imageee9ks.png

  Här står pumpen i läge 3 som den skall stå i vid uppstart sen kan man minska till läge 2 eller 1. Ni som har bytt pump får titta i instruktionsboken hur man gör med dessa pumpar.

   

   

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.