Välkommen till Sånnaboda samfällighetsförening

Alla som förvärvat en fastighet i Sånnaboda blir automatiskt medlem i Sånnaboda samfällighetsförening. Idag delar vi som bor i Sånnaboda på grusvägen från Fellingsbrovägen, bryggan med tillhörande strand och fotbollsplan, sophantering med mera. Information till medlemmar sker dels digitalt via den här sidan samt via en fysisk anslagstavla belägen på höger sida av vägen när man kommer in i Sånnaboda.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Styrelsen:

Ordförande Solweig Bartelson 070 581 72 68
Kassör Bo Wikström 070 265 26 10
Ledamot Per-Olov Gelin 0705 34 10 06
Sekreterare Catrine Haglund 070 455 04 18
Suppleant Christer Lundin 070 321 41 42

Revisorer:
Maths Liljenroth och Torbjörn Schödin ordinarie, Folke Karlsson suppleant

Valberedning Kerstin Borg, Anna-Lena Thornberg
___________________________________________

VA-sektion: Ordförande Ulrich Algulin. Kassör: Bo Wikström. Lars-Erik Eriksson och Maths Liljenroth