De gemensamma soptunnorna

Schema för sophämtning anslås på anslagstavla.

Sista sophämtningen sker den 29/9 2021. Därefter läggs soptunnorna ner och får inte användas förrän de ställs upp i april år 2022.

Nuvarande sophantering är uppdelad på komposterbara sopor och hushållssopor (brännbart). Grovsopor lämnas vid återvinningscentral.

Gräsklippning gemensamma ytor

På gång: Schema för gräsklippning för 2021 kommer att anslåspå anslagstavla och hittas i fliken dokument (kräver inloggning).

2021-04-06: Uppdaterad gräsklipparskiss hittas i fliken dokument och kommer att anslås på anslagstavlan.