Gemensamma arbetsdagar 

Sista arbetsdagen för år 2021

Söndagen den 3/10 samlas vi som vanligt kl 11 på parkeringen. Det är bryggupptagning och nedmontering av studsmattan som ska ombesörjas.

 

Första arbetsdagen för år 2022
Bryggiläggningen  sker första söndagen i maj.