Samfällighetsföreningen 
Västerängen 1

Samfällighetsföreningen Västerängen 1 består av 204 grändvillor, som ligger på vägarna Snäppvägen, Vipvägen och Spovvägen. Området är beläget i Håbo kommun, Uppsala län, mellan Västerängsskolan och Nybygget.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Aktuellt

Årsmöteshandlingar finns under Dokument nedan.

Kontakt Styrelsen

Ordförande

Jan-Olof Jigler
Områdesfrågor, garage, tennisbana etc.
Adress:  Vipvägen 64
Telefon: 070-6285570
Email: janolof.jigler@gmail.com

Vice ordförande

Curth Sandström
Adress: Spovvägen 13
Telefon: 070-2553556
E-post:  curthsandman@gmail.com

Sekreterare

Bo Nyman
Adress: Bålstavägen 10A, 1202
Telefon: 076-650 8888
E-mail: bonyman@outlook.com

Ledamöter

Jessica Danneby
Adress:
Spovvägen 59
E-mail: jessicadanneby@hotmail.com

Fredrik Sundberg
Kontaktperson Graden
Adress: Spovvägen 11
Telefon: 0171-448632
E-post:
fredrik_sundberg@hotmail.com

Ersättare

Christer Persson
Grönytor/sommarunderhåll, vinterunderhåll
Adress:  Vipvägen 49
Telefon: 0720-125496
E-post:   chr.per@icloud.com

Leif Åström
Adress:  Snäppvägen 65
Telefon: 070 – 2234581
E-post:  leif.e.astrom@telia.com

Kontakt felanmälan etc.

  • Felanmälan gemensamma ytor, önskemål om avtal, regler etc. - kontakta Jan-Olof Jigler
  • Avtal om uppställning av husvagns-, husbils- och släpvagnsuppställning - kontakta Jorisman Zainuddin
  • I övrigt se ansvarsområden ovan

Samfällighetens adress

Samfällighetsföreningen Västerängen 1
Box 209
746 25 Bålsta

Fakturahantering

Graden sköter föreningens ekonomi. Önskar ni autogiro istället för att få
fakturor i postlådan, ta kontakt med 
Graden.

0150-66 95 60