Motioner

Om du vill lämna in motion inför årsstämman 2021 behöver den lämnas till styrelsen senast december året innan.