Samfällighetsföreningen Stackmyran nr. 2

Välkommen till Stackmyran Nr 2!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

Samfälligheten Stackmyran Nr 2 består av 67 hushåll fördelade på tre områden. Samfälligheten äger och förvaltar gemensamma grönområden, tre parkeringsplatser och tre garageområden med sammanlagt sex garagelängor.

Samfälligheten är en gemensamhetsanläggning där medlemmarna tillsammans hjälps åt med underhållet av till exempel gemensamma vägar och grönområden, garagemålning. Hushållen svarar gemensamt för kostnaden av underhåll och sophämtning.

I april-maj hålls årsmötet som utser styrelse, samt beslutar om avgifter, investeringar och väsentliga förändringar av verksamheten. Samtliga fastighetsägare betalar medlemsavgift. Avgifterna fastställs vid årsmötet.

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen, kontakter med myndigheter och intresseorganisationer och bevakning av planfrågor.

Styrelseschema

Läs mer

Information till alla medlemmar i samfälligheten.

Stadgar för Stackmyran nr 2