Samfälligheterna Solen och Solvärme

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheterna

Samfällighetsföreningarna Solen och Solvärme bildades 31 januari 1969. Båda samfälligheterna förvaltas enligt lagen (1973:1150).

Samfälligheten Solen

Samfällighetsföreningen Solen förvaltar gemensamhetsanläggningar för radhusen (fastigheterna Solen 2-49 och 51).

Samfälligheten omfattar;

  • garage, parkeringsanläggning och hobbylokal inom tomt nr 50 i kvarteret Solen,
  • ledningar för kallvatten (för tomterna 2-49 och 51 till den punkt där ledningarna går genom golvet i bottenvåningen i husen) samt för spillvatten, dagvatten, sommarvatten och dränering, allt inom tomterna nr 2-50 och 51 i kvarteret Solen,
  • hängrännor, stuprör och fasta stegar på bostadsbyggnaderna inom tomterna nr 2-49 i kvarteret Solen, samt
  • vissa utvändiga elektriska ledningar.

Samfälligheten Solvärme

Samfällighetsföreningen Solvärme förvaltar gemensamhetsanläggningen för leverans av värme till radhusen (fastigheterna Solen 2-49 och 51) och kedjehusen (fastigheterna Solskenet 1-7 och Solstrålen 1-6).

Samfälligheten omfattar;

  • byggnad för panncentral (se kommentar nedan) på tomten nr 50 i kvarteret Solen jämte däri befintliga maskiner,
  • kulvertar och ledningar från panncentralen för varmvatten och uppvärmning jämte returledningar

Solvärme levererar värme och varmvatten till delägande fastigheter. Kedjehusen är var för sig anslutna till kommunens ledningar för kallvatten. Panncentralen är numera ombyggd till fjärrvärmecentral och innehåller en värmeväxlare i stället för den värmepanna som fanns där tidigare.