Trafik- och parkeringsregler

Samfälligheten Solen har tagit fram ett antal riktlinjer för trafik och parkering inom samfällighetens område.

  • Som huvudregel - använd inte bil i gränderna mellan radhuslängorna annat än för tillfälliga transporter till och från fastigheten och absolut inte för genomfart. Anpassa hastigheten till riskerna för barn och andra i gränderna. Undvik persontransporter i gränderna mellan kl. 22.00 och 07.00 (störande ljud till fastigheterna).
  • Undvik att köra med motorcyklar och mopeder på områdets gränder, och kör absolut inte på lekplatser eller grönområden.
  • Observera att det alltid föreligger en risk för märken i asfalten när tunga fordon  kör på belagd yta som inte är dimensionerad för detta. All tung trafik ska hålla sig undan från asfaltskanten då den är extra känslig. Tyngre fordon som lastbilar ska inte stå stilla och vrida på hjulen (skadar asfalten). Kranbilar får inte ställa sina stödben direkt på asfalten. 
  • Använd anvisade bilparkeringsplatser. Parkera inte i gränderna eller på platser som hindrar eller skapar risker. Tänk på framkomligheten för utryckningsfordon.
  • Uppmana gärna era gäster att använda den kommunala besöksparkeringen som ligger vid korsningen Solängsvägen-Kraftverksvägen.